Min virksomhed "Step Consulting" har ingen aktiviteter længere, og jeg er i dag ansat som konsulent i et af Danmarks største og mest fremgangsrige Business Intelligence konsulenthuse.


Jeg har arbejdet med SAP BI siden 1999, og har mere end 30 SAP BI projekter på mit CV.

I dag arbejder jeg også med Business Objects, hovedsageligt WebIntelligence, InfoView, Dashboard Builder og Universe Builder.

 

Kvalitet til tiden – og til pengene!

Mit varemærke er en fælles forståelse af mål og tidsfrister. Jeg er kompromisløst åben om, hvor langt vi er kommet, og hvor vi er på vej hen – især når det bliver svært.

 

Business Objects er i dag en uundværlig del af SAP BI, og disse produkter har jeg arbejdet intenst med på et stort implementeringsprojekt hos en af dansk industris virkelige sværvægtere.  

 

SAP BI arkitektur er en selvstændig disciplin. Vigtige beslutninger, som påvirker effektivitet, stabilitet og – hvilket ofte overses – vedligeholdelsesomkostninger, træffes inden teknikken åbnes første gang.

Jeg har set alle de design, som fungerede, og de som ikke gjorde det – Jeg har selv designet mange af dem. I sandhedens navn også et af de sidstnævnte!

Jeg tilbyder mange års erfaring indenfor system arkitektur.

 

ABAP er en uundværlig kompetence indenfor SAP BI, og jeg leverer selv effektiv programmering. Omvendt kræver de mest komplekse opgaver en dedikeret ABAP ekspert for at lykkes optimalt, og jeg har altid nydt at arbejde sammen med professionelle på området.

 

Jeg har haft det samlede ansvar for en del projekter. Desuden har jeg undervist andre IT-konsulenter i projektmetode, så jeg kender alle kneb og faldgruber indenfor IT projektledelse.

Et veldrevet IT projekt er altid en positiv oplevelse for de involverede, og jeg nyder processen, uanset om jeg er projektleder eller menig projektmedarbejder.


____________________________________________________


My name is Niels Pedersen.

My company "Step Consulting" no longer have any activities and today I am employed in one of Denmark's largest and most successful Business Intelligence consultancy houses.


have worked with SAP BI since 1999 and have more than 30 SAP BI projects on my CV.

Today I also work with Business Objects, mainly WebIntelligence, InfoView, Dashboard Builder and Universe Builder.


Quality on time – and on budget!

My trademark is a clear and mutual understanding of the goals and the timeline. I am uncompromisingly above-board about how far we have come, and where we are heading – especially when it gets difficult.

 

SAP BI architecture is a discipline in its own right. Important decisions affecting effectiveness, stability and - often overlooked – cost replika patek philippe of maintenance are made before the SAP BI system is ever opened. I have seen all the designs that worked and those that didn’t – I have designed many myself, and in all honesty; also one of the latter!


I offer you a decade worth of experience in Systems Architecture.


ABAP is in my experience an absolutely necessary skill within SAP BI, and I deliver efficient programming myself. However the very most complex jobs should replika ure definitely be handled by dedicated ABAP experts, and I enjoy sparing with true professionals.


I have had the overall responsibility for a number of projects and I have taught project methodology to other IT-consultants, so I know the do’s and dont’s of IT project management.

A well-managed IT project is always a positive experience for all parties involved and I enjoy the process whether I’m the project manager myself or a project member.


 

Niels Pedersen

Konsulent/Consultant


STEP Consulting

Mail contact@stepconsulting.dk

Mit navn er Niels Pedersen

English version below